Oktatóink kutatásai

Művészeti és Sporttudományi Intézet

Árvayné Nezvald Anett

Kisgyermekkori zenei nevelés

Kutatási ismertető letöltése
Dr. habil. Bártfai Zoltán MD PhD    
Dr. Gáspárdy Tibor

Vizuális művészet kifejezőeszközei és felelőssége a kommunikációban

Sopron vízfestő művészetének megújítása, saját alkotások tükrében

Kutatási ismertető letöltése 
Dr. Kovács-Gombos Gábor

Szakrális művészet

Kutatási ismertető letöltése 
Reiner Dóra    
Révész József Kisgyermekkori zenei nevelés/pedagógusképzés Kutatási ismertető letöltése
Révészné Pálfi Krisztina    
Dr. habil. Simon István Ágoston

Gyógytestnevelés vizsgálata a nevelés és oktatás szemszögéből

Egészségmagatartás vizsgálat pedagógusok, gyermekek körében

Iskolás kor előtti gyermekek testi- illetve testnevelésének vizsgálata a pedagógia eszközeivel

Kutatási ismertető letöltése
Dr. Simonné Kajtár Gabriella    
Somogyi Anett    
Szilva Zsuzsanna    

 

Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet

Bolla Balázsné Mesepedagógia és metamorphoses meseterápia, szupervízió  
Csiha Tünde Noémi    
Dajcs Bernadett    
Fehér Ágnes    
Dr. Hartl Éva

Madarak és Fák Napja története és az „intézmény” meghonosodása az iskolában

Az ünneplés módjai régen és ma

A fenntartható fejlődés kutatási eredményeinek társadalmi disszeminációja

Kutatási ismertető letöltése 
Dr. Katona György

Kisgyermekkori IKT használat

Digitális pedagógia

Gamifikáció 

Társadalmi szerepek 

Kutatási ismertető letöltése
Kissné Dr. Zsámboki Réka

A Freinet-pedagógia kibontakozása, Freinet-szellemű óvodák Magyarországon az 1989-es évektől napjainkig

Kutatási ismertető letöltése
Dr. Kollarics Tímea

Tanösvények, élményösvények hazai és nemzetközi vizsgálata

A fenntartható fejlődés kutatási eredményeinek társadalmi disszeminációja
(A környezeti fenntarthatóság megjelenése a pedagógusképzésben)

Kutatási ismertető letöltése
Mendéné Lajtai Krisztina

Fejlesztőjátékok alkalmazása az egyéni képességfejlesztésben

Kutatási ismertető letöltése
Mundy Péter

A két világháború közötti, a trianoni határokon belüli magyar társadalomban, illetve a felvidéki magyar kisebbség körében létező, gyermekekkel kapcsolatos sztereotípiák és előítéletek összehasonlító történeti szociálpszichológiai vizsgálata.

Kutatási ismertető letöltése
Németh Dóra Katalin

Felsőoktatástörténet :1945-72 Az óvodapedagógus-képzés története

A Soproni Óvónőképző Intézet története 1959- 1972 

Kutatási ismertető letöltése
Dr. Patyi Gábor Az óvóképzés felsőfokúvá válásának folyamata Kutatási ismertető letöltése
Dr. Pásztor Enikő

Kétnyelvű óvodai nevelés; nemzetiségi óvodák

Az idegennyelv-elsajátítás megkezdése óvodáskor előtt

A beszélgetőkör mint rituálé a kétnyelvű nevelést biztosító óvodákban

Kutatási ismertető letöltése
Dr. Tóth-Merza Katalin

A borderline tünetprofil és a gyermekkori traumatizáció összefüggései

Kutatási ismertető letöltése
Dr. habil Varga László Az elektorenkefalográfia (EEG) alkalmazása az oktatás és a pedagógiai gyakorlat kutatásában - Neuropedagógiai kutatások Kutatási ismertető letöltése
Dr. Vida Gergő    
Dr. Závoti Józsefné

A felsőoktatásban tanuló fiatalok értékorientációja

Tanulási zavar jelensége – megismerési funkció zavara (megelőzés, kezelés)

Fogyatékosság és tehetség

A fogyatékossággal (sajátos képzési igényű) élő fiatalok helyzete a felsőoktatásban és a foglalkoztatásban A szociális háttér és a nyelvi környezet összefüggései 

Kutatási ismertető letöltése
Dr. Zsubrits Attila A mese, a játék és a rajz, mint a koragyermekkori személyiség megismerésének lehetősége Kutatási ismertető letöltése

 

Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézete

Babai Zsófia

Magyarországi német és horvát beszélőközösségek nyelvhasználatának, nyelvi állapotának, nyelvi viselkedésének vizsgálata

Kutatási ismertető letöltése 
Dr. habil Bodnár Gabriella

Összehasonlító identitásvizsgálatok a magyarországi és határontúli egyetemi hallgatók körében (1989- napjainkig)

Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (országos kutatás, - az FSZK, - Revita Alapítvány irányításával)

Tehetséggondozás

Kutatási ismertető letöltése
Dr. Frang Gizella

A magyar nyelvemlékek nyelvezetétől a csoport- és rétegnyelvekig

Kutatási ismertető letöltése
Gaálné Szabó Edith    
Dr. Haász Sándor

Kommunikációs kompetenciastandardok vizsgálata a szociális esetmunka  élményintegrációjának megközelítéséből

Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (országos kutatás, - az FSZK, - Revita Alapítvány irányításával)

Kutatási ismertető letöltése
Hirschler Erzsébet    
Kiss Andrea Tünde

Környezeti nevelés hatékonyságának vizsgálata az óvodákban

Kutatási ismertető letöltése
Dr. Kitzinger Arianna

Az 1989-es társadalmi-politikai változások nyelvpedagógiai vetülete – különös tekintettel az angol nyelv szerepére a kelet-európai országokban

Kutatási ismertető letöltése
Koloszár Ibolya    
Kovácsné Dr. Vinkovics Éva

A korai nyelvfejlesztés hatékonyságnövelésének lehetőségei Flow-élményen keresztül

Kutatási ismertető letöltése
Kloiber Alexandra

A közösségi és a kulturális emlékezet alakulásának irodalmi és multimediális lenyomatai az 1989. augusztus 19-én történt keletnémet határáttörésre, a páneurópai piknikre fókuszálva.

Kutatási ismertető letöltése
Mesterházy Helga

Vadászat- vadgazdálkodás kérdésköre az óvodában és általános iskola alsó tagozatában

Vadászat- vadgazdálkodási ismeretek pedagógushallgatók körében

Oktatási tananyag pedagógushallgatók részére – vadászat, vadgazdálkodás témakörben

Környezeti nevelés

Kutatási ismertető letöltése
Dr. Molnár Csilla

A társadalmi kommunikáció szemiotikai összefüggései

A nyugati magyar határvidék életvilágának vizsgálata

Egy hagyományos elbeszélőkultúra és a mai mesék megértési módjai

 

Kutatási ismertető letöltése
Dr. Molnár Katalin

A fenntartható fejlődés kutatási eredményeinek társadalmi disszeminációja

Kutatási ismertető letöltése
Dr. Naszladi Georgina

Gyermekjogi kihívások a XXI. században

Kutatási ismertető letöltése
Sipos Éva    
Dr. Varga Norbert    

 

Az összes kutatási téma elérése egy helyen.