Don Bosco Szakkollégium - Bemutatkozás

Kedves Érdeklődő!

A felsőoktatás forgatagába kerülve sokszor szembesül az ember azzal a ténnyel, hogy most végre elkezdődik valami. Ezt a szakot (jó esetben) TE választottad, mert érdekelt, mert érzel magadban annyi érzékenységet és szeretetet, hogy emberek segítésével foglalkozz. Ehhez kíván szakmai hátteret biztosítani öntevékeny és a szakmai professzionalizmust előtérbe helyező csoportunk.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar Szociálpedagógia Szakkollégiuma hazánkban, a szociálpedagógia szakosok körében, elsőként alakult meg 2007-ben, alulról jövő kezdeményezésként a Nyugat-magyarországi Egyetemen.
Mint ahogy 2005. évi CXXXIX. felsőoktatási törvény 66. § (4) is kimondja, célunk, egy olyan program kidolgozása, mely által magas szintű, minőségi szakmai képzéstnyújtunk, a szociálpedagógia szakos hallgatók számára.
A szakkollégium fontos szerepet vállal a hallgatói tehetséggondozásban. Működésünk a tagok öntevékenységén nyugszik, melynek központi eleme az önkormányzatiság és a demokratikus működés. A szervezet folyamatos működtetése, használata során, szembesülünk a döntéshozatal nehézségeivel, mások véleményének elfogadásával.
Közösség, szakmaiság és a társadalmi érzékenység jegyében igyekszünk feladatainkat kijelölni. Fontos számunkra, hogy felelős értelmiségiként viselkedjünk, figyelemmel kísérjük a társadalom működését, annak problémáit és erről megfogalmazzuk a véleményünket. Annak érdekében, hogy "ne csak diplomássá, hanem szociálpedagógusokká is váljuk", központi szerepe van szakmai orientációnkban, a szociális szakma fejlesztésének.
Különböző kutatásokban való részvételünkkel, oktatókkal való közös projektek megvalósításával, előadások, programok szervezésével foglalkozunk, - nem csak öncélúan - hanem segítséget nyújtunk a mikrokörnyezet társadalmának.
Feladataink vállalásában, szükség van teljes személyiségünkre, kreativitásunkra és a kooperációs készségünkre, amit a felsőoktatás falai között a szakkollégiumi élet által sajátíthatunk el leginkább. Emellett tagjai vagyunk egy olyan közösségnek, amelynek miliője az összetartozást jelenti számunkra. Mindezek nagy hatással lehetnek nem csak a hallgatói diákéveinkre, hanem akár egész életünkre is.
 
Új nevet választott 2012-ben a megújult szakkollégium!
 
Az eddig, elsősorban szociálpedagógus hallgatókat fogadó BPK szakkollégiuma, - már óvodapedagógusokat és társadalmi tanulmányokat folytató fiatalokat befogadva - közös elhatározással Don Bosco nevét vette fel.

A szakkollégium fontos szerepet vállal változatlanul, a hallgatói tehetséggondozásban. Működésünk a tagok öntevékenységén nyugszik, melynek központi eleme az önkormányzatiság és a demokratikus működés. A szervezet folyamatos működtetése, használata során, szembesülünk a döntéshozatal nehézségeivel, mások véleményének elfogadásával.

Közösség, szakmaiság és a társadalmi érzékenység jegyében igyekszünk feladatainkat kijelölni. Fontos számunkra, hogy felelős értelmiségiként viselkedjünk, figyelemmel kísérjük a társadalom működését, annak problémáit és erről megfogalmazzuk a véleményünket.