2021/2022. Diplomaátadó Ünnepség a Benedek Elek Pedagógiai Karon

2022június 28-án 14.00 órakor került megrendezésre a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 2021/2022-es tanévzáró és oklevélátadó ünnepi nyilvános kari tanácsülése. Az ünnepségen közel kilencszázan vettek részt, amelynek a Novomatic Aréna adott otthon. A 315 záróvizsgázott és végzett jelöltből 238-an alapképzésben, 44-en mesterképzésben és 33-an szakirányú továbbképzésben tanultak. 

Eskü


A rendezvény kilenc fős elnökségének tagja volt: 

  • Prof. Dr. Fábián Attila egyetemi tanár, a Soproni Egyetem rektora 

  • Michl József, Tata város polgármestere, 

  • Fekete Irén,a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökasszonya, 

  • Dr. habil. Varga László egyetemi docens a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja, 

  • Dr. Czimber Kornél egyetemi docens, az Erdőmérnöki Kar megbízott külügyi és kutatási dékánhelyettese, 

  • Dr. Pásztory Zoltán egyetemi docens, a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar kutatási és ipari kapcsolatokért felelős dékánhelyettese, 

  • Dr. Keresztes Gábor adjunktus, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar oktatási dékánhelyettese, 

 

  • Kissné Dr. Zsámboki Réka egyetemi docens, a Benedek Elek Pedagógiai Kar tudományos és külügyi dékánhelyettese, 

  • Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens, a Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatási dékánhelyettese 

Az esemény moderátora Köves Andrea a Sopron TV szerkesztő műsorvezetője volt. 

Ünnepi beszédet tartott Prof. Dr. Fábián Attila, Dr. habil. Varga László, valamint a résztvevőket köszöntötte Fekete Irén és Michl József. 

 

Kitüntetések: 

A Soproni Egyetem Szenátusa Dr. Józsa Éva a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar nyugállományba vonult egyetemi docense részére címzetes egyetemi tanár címet adományozott.  

A Soproni Egyetem rektora és a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke részére, Harka Zoltán, a Soproni Kommunikációs Központ Kft. ügyvezető igazgatója részére címzetes egyetemi docens címet adományozott.  

A Soproni Egyetem Szenátusa Bucsy Gellértné Dr. a Benedek Elek Pedagógiai Kar nyugállományba vonult főiskolai tanára részére, valamint Dr. Teleki Béla a Benedek Elek Pedagógiai Kar nyugállományba vonult főiskolai tanára és Ősz Róbert Mihály a Benedek Elek Pedagógiai Kar nyugállományba vonult művésztanára részére Soproni Egyetem Arany Évgyűrű kitüntetést adományozott.  

A Soproni Egyetem Szenátusa Horváth Lászlóné a Soproni Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola intézményvezetője részére, valamint Kozma Szabolcs a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Pannonhalmi Tagintézmény vezetője részéremesteroktató címet adományozott. 

Dr. Pásztor Enikő a Benedek Elek Pedagógiai Kar Neveléstudományi és Pszichológia Intézet adjunktusa részére, valamint Dr. Simon István Ágostona Benedek Elek Pedagógiai Kar, oktatási dékánhelyettes részére Soproni Egyetem kiváló oktatója kitüntetést adományozott. A Soproni Egyetem Szenátusa Németh Dóra Katalint, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet tanársegédjét Az Év Fiatal Kutatója kitüntetésben részesítette. 

A Soproni Egyetem SzenátusaCzisztlernéSchöll Csillát, a Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni Hivatal asszisztensét, valamint Kissné Jáki Gabriellát, a Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár, Benedek Elek Pedagógiai Kar könyvtári koordinátorát a Soproni Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesítette. A Soproni Egyetem rektora Márki-Németh Georgina általános előadót, valamint Istiván Ildikó tanulmányi előadót munkájuk elismeréseként Rektori dicséretben részesítette. A Soproni Egyetem rektora Taschnerné Hart Tímeát a Benedek Elek Pedagógiai Kar gazdasági előadóját Rektori Elismerő Oklevélben részesítette. 

A Benedek Elek Pedagógiai Kar Kari Tanács Szarvasné Jónás Hajnalka a Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda gyakorlatvezető óvodapedagógusa részére, valamint Dr. habil. Bodnár Gabriella egyetemi docens,Révész József tanársegéd, Koloszár Ibolya tanársegéd, Némethné Gosztola Anita hivatalvezető és Kránitz György részére Benedek Elek Pedagógiai Karért-díjat adományozott. 

Bokor Mihályné és Czuppon Aladárné az UniversitasFidelissima Kft. dolgozói Dékáni dicséretben részesültek, a díjat Dr. Habil. Varga László dékán és Szalay Dóra az UNIVERSITAS FIDELISSIMA KFT. ügyvezető asszonya adta át. 

Rektor úr a Szenátus jóváhagyásával Jakab Zsófia Rékagyógypedagógus részére Alma Máter Emlékérem kitüntetést adományozott. Rába Rebeka óvodapedagógus vehette át a Rózsa Borka Alapítvány különdíját is, versenyen elért eredményéért. Kovács-Bukovics Szabina óvodapedagógus Rektori Dicséretben részesült. Dékáni dicséretet kapott Anczmann Katalin, Békefi Anett,Vancsura Zselyke Hanna óvodapedagógus,valamint Szemerits Adél, Tornay Nóra Klára és Koleszár Csengeelső évfolyamos óvodapedagógus hallgatók. 

A Soproni Képzősök Baráti Köre „Szívvel-lélekkel” elismerést adományozott Majsa Imréné részére a Soproni Képzősök Baráti Körének alelnökeként végzett fáradhatatlan és áldozatos munkájáért, valamint Gergye Vanessza óvodapedagógus és Gyurkovics Dorina csecsemő- és kisgyermeknevelő részére. 

A Hallgatói Önkormányzat által alapított Év Oktatója kitüntetést, a hallgatók szavazatai alapján Dr. Tóth-Merza Katalinadjunktus kapta. Az Év Dolgozója díjat, szintén a hallgatók szavazatai alapján Andalics Fanni oktatási előadó vehette át.  


A kitüntetetteknek gratulálunk, további sikereket és jó egészséget kívánunk! 


A kitüntetések átvétele után Melega Júlia végzett óvodapedagógus kápráztatta el a közönséget Sillye Jenő: Múlnak az évek című előadásával. Az ünnepélyes fogadalomtétel után következett a diplomák átadása nappali és levelező tagozaton Csecsemő és kisgyermeknevelő alapszakon - soproni és tatai képzési helyszínnel -Gyógypedagógus alapszakon, Óvodapedagógus alapszakon, Óvodapedagógus alapszak német nemzetiségi szakirányon, Szociálpedagógus alapszakon, Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon, Neveléstudomány mesterszakon, Agrármérnöktanár mesterszakon, Közgazdásztanár mesterszakon, Mérnöktanár mesterszakon, Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakterületen és Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával pedagógusszakvizsgázott pedagógus szakon. A végzett hallgatók nevében Jakab Zsófia Réka gyógypedagógus búcsúzott az Alma Matertől. Utolsó műsorszámként diplomát szerzett hallgatók  elénekelték közösen a Valahol Európában- A zene az kell c. dalt. 


Képek az eseményről:

Németh Tamás fotói: Galéria

Pluzsik Tamás fotói: Galéria

Sebestyén Áron fotói: Galéria


Kitüntetések átvétele:

Németh Tamás fotói: Galéria

Pluzsik Tamás fotói: Galéria

Sebestyén Áron fotói: Galéria