Beiratkozási tájékoztató

 

Kedves felvételt nyert Hallgatónk!

Gratulálunk a sikeres felvételi eredményéhez! 

 

Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk megkönnyíteni az egyetemi és hallgatói életbe való bekapcsolódást!

NEPTUN RENDSZER

Tanulmányi ügyeit, valamint az Egyetem által küldött hivatalos értesítéseket a Neptun tanulmányi rendszerben fogja tudni nyomon követni. A Neptun hallgatói webes felületére való belépésről a felvételi kiértesítő üzenetben kapott tájékoztatást. Felvételi határozatát a rendszerbe belépve, a Tanulmányok / Hivatalos bejegyzések menüpont alatt találja. 

Neptun rendszerről bővebben ITT információt talál!

 

Beiratkozás előtt ellenőrizze a Neptun rendszerben:

 • az okmányain szereplő adatainak pontosságát (személyi igazolvány (név és szám), TAJ kártya, lakcímkártya, adóazonosító szám), fontos, hogy az ott szereplő adatok szerepeljenek a Neptun-rendszerben!
 • számlaszámát, amelyet megadott ( a későbbiekben szükséges, hogy az a számlaszám legyen megadva, amelyet hallgatói évei során használni fog!) 
 • érettségi bizonyítvány/oklevél adatait
 • amennyiben rendelkezik, akkor nyelvvizsgájának adatait
 • pontos, napi használatban lévő E-MAIL címét ( a tanulmányi ügyekben ezen az elérhetőségen fogják keresni)

Amennyiben adatváltoztatás történik a beiratkozást követően vagy hallgatói évei során, azt a Tanulmányi Osztály ügyintézői felé kötelező bejelenteni!

Kérjük, hogy a Neptun rendszerbe ellenőrizze a pontos adatait felvitel után is! 


BEIRATKOZÁSI LAP

Kérjük, hogy a Neptun rendszerbe belépve, az Információ / Általános nyomtatványok menüpont alatt nyissa meg beiratkozási lapját és ellenőrizze az adatok helyességét. Fontos, hogy az adatok karakterre pontosan megegyezzenek az okmányaiban szereplő adatokkal! (Ha pl. édesanyja neve az okmányában két keresztnévvel szerepel, de a beiratkozási lapon csak eggyel, az hibás, javítandó adatnak minősül.)

E-mail cím vagy telefonszám változása esetén kérjük, hogy adatait a Neptun hallgatói webes felületén a Saját adatok / Elérhetőségek menüpont alatt legyen szíves módosítani.

Amennyiben az okmányaiban szereplő adataiban talál eltérést, kérjük, hogy a helyes adatokat sürgősen küldje meg tanulmányi ügyintézőjének  (a felvételi kiértesítést követő 1 héten belül! ), hogy az adatokat még a beiratkozás előtt javíthassa a tanulmányi osztály.

Tanulmányi ügyintézők: Andalics Fanni /csecsemő-és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia, szociálpedagógia alapképzési szak, valamint a mesterkéépzési és szakirányú továbbképzési szakok hallgatói/ (andalics.fanni@uni-sopron.hu) és Istiván Ildikó /óvodapedagógus, német nemzetiségi óvapedagógus alapképzési szak hallgatói/ (istivan.ildiko@uni-sopron.hu)

Az adatok javítását követően újra le kell töltenie a beiratkozási lapot ahhoz, hogy lássa a módosításokat. Amennyiben csak a beiratkozáskor derül ki, hogy az adatokban módosításra van szükség, úgy sajnos egy későbbi időpontban újra fel kell majd keresnie tanulmányi előadóját a helyes adatokat tartalmazó beiratkozási lappal.

 

Kérjük, hogy a hibátlan adatokat tartalmazó beiratkozási lapját nyomtassa ki és írja alá 

A szükséges bizonyítványokat és/vagy okelveleket eredeti és másolt példányban is hozza magával a  beiratkozáshoz! 

 Felhívjuk figyelmét, hogy aláírásával azt is igazolja, hogy megismerkedett a honlapunkon található következő tájékoztatókkal:

• Tanulmányi tájékoztató az aktuális tanévre
• Hallgatókra vonatkozó tűz-, adat- és munkavédelmi oktatási anyag


A BEIRATKOZÁS FOLYAMATA 

1. Személyes beiratkozás

A személyes beiratkozás időpontjáról és helyszínéről a felvételi kiértesítő üzenetben kapott tájékoztatást. Amennyiben a megadott időpontban nem tud személyesen vagy meghatalmazottja útján megjelenni, kérjük, egyeztessen tanulmányi előadójával egy másik időpontot. A személyes megjelenés kötelező a kiértesítő levél alapján!

A beiratkozásra kérjük, hozza magával:

 • A hibátlan adatokat tartalmazó beiratkozási lapját, aláírva;
 • Személyi adatait igazoló okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya);
 • A felvétele alapját képező okiratokat (e nélkül sajnos nem áll módunkban beiratkoztatni):
  • Érettségi bizonyítványát, amennyiben az volt felvételének a feltétele; (Eredeti példány és másolat is)
  • Oklevelét, ha az volt felvételének a feltétele; (Eredeti példány és másolat is)
  • A képzés bemeneti feltételeként megadott, vagy a végzettséghez szükséges nyelvvizsga bizonyítványát(Eredeti példány és másolat is)
  • A felvételi pontszámait adó egyéb dokumentumokat;
 • 1 db igazolványképet;
 • Képzési szerződését 2 példányban kinyomtatva, aláírva, amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt (a Neptun rendszerben az Információ / Általános nyomtatványok menüpont alatt lehet kinyomtatni).

2. Neptunos beiratkozás és tárgyfelvétel

A beiratkozás része a Neptun rendszeren keresztül történő beiratkozás és tárgyfelvétel. A bejelentkezési, tárgyfelvételi és egyéb határidőket a félév időbeosztása tartalmazza.


3. Önköltség díj befizetése

Amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, fizetési kötelezettségét a regisztrációs héten, a Neptun rendszeren keresztül fogja tudni teljesíteni, a félév időbeosztásában megadott befizetési határidőig.

További és bővebb információk az etk.uni-sopron.hu oldalon!!


4. Beiratkozás véglegesítése

A Tanulmányi Osztály a bejelentkezési időszakot követően megvizsgálja, hogy a beiratkozás valamennyi feltétele teljesült-e. Amennyiben igen, akkor hitelesíti a beiratkozási lapját és beiratkozását a Neptun rendszerben is véglegesíti. Ettől kezdve tekintheti magát az Egyetem hallgatójának, kérhet hallgatói jogviszony igazolást és igényelhet diákigazolványt. A hitelesített beiratkozás lap másolatát átveheti a tanulmányi ügyintézőjétől.

 

BEIRATKOZÁSI IDŐPONTOK

Regisztrációs hét a Neptun tanulmányi rendszerben NAPPALI és LEVELEZŐ tagozaton:      2019. augusztus 26-30.

 

A BEIRATKOZÁS SZEMÉLYES MEGJELENÉST IGÉNYEL! 

 

Soproni képzési helyen

Beiratkozás nappali tagozaton:

2019. augusztus 27.   

09.00 órától

Helyszín: Benedek Elek Pedagógiai Kar, 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.,

Sztehló Gábor előadóterem (I. em. E/1. előadóterem)

 

Beiratkozás levelező tagozaton

2019. szeptember 06.

Helyszín: Benedek Elek Pedagógiai Kar, 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.,

Szekeres Erzsébet előadóterem (Földszint  E/2. előadó)


BEOSZTÁS:

2019. 09. 06.         07.00-08.30 óráig:

Óvodapedagógus alapszak
Óvodapedagógus alapszak – német nemzetiségi szakirány

 

2019. 09. 06.  11.20-12.00 óráig:

Szociálpedagógia alapszak


2019. 09. 06.  14.30-15.20 óráig:

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak
Gyógypedagógia alapszak
Neveléstudomány mesterszak
Tanár mesterszakok

 

Beiratkozási időpont LEVELEZŐ tagozatos hallgatók számára, akiknek a jelzett időpontban 

NINCS KONZULTÁCIÓJUK

2019. 09. 06.     13.00-15.45 óráig:

Emberi Erőforrás Tanácsadó mesterszak
Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakok
Rövid Óvodapedagógus alapszak német nemzetiségi szakirány

 

Tatai képzési helyen (csak levelező tagozat)

 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő  alapképzési szak (Tata)
Gyógypedagógia alapképzési szak (Tata)

2019. szeptember 04.   16.00 órától

Helye: Piarista Rendház, 2890 Tata, Tanoda tér 5.

 


TANULMÁNYAIVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI TUDNIVALÓK

További információk az Egyetemi Tanulmányi Központ honlapján érhetőek el!

 • Pénzügyek: a hallgatói pénzügyek nyilvántartása és a befizetések teljesítése a Neptun rendszeren keresztül történik. A pénzügyi díjak befizetéséhez internetes fizetésre alkalmas bankkártya szükséges. 
 • Állami ösztöndíj tájékoztató: a magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert, illetve magyar állami ösztöndíjas finanszírozásra átsorolt hallgatók beiratkozásával kapcsolatos tájékoztatót ITT érheti el.
 • Elektronikus szolgáltatások: az Egyetem által biztosított elektronikus szolgáltatások eléréséhez (pl. WIFI hálózat, levelezőrendszer, belépésköteles weboldalak) az intézmény elektronikus postafiókot biztosít az Ön számára, melynek használatáról Neptun üzenetben kap részletes tájékoztatást.